top of page

Wat kan logopedie voor mij doen? 

Communicatie is meer dan alleen spreken. Het uit zich ook in taal, lezen, schrijven, gebaren, ondersteunende communicatiesystemen, stem(gebruik), gehoor, ... 

 

Wanneer er stoornissen of beperkingen zijn binnen de communicatie kan men terecht bij een logopedist. Hij/zij staat in voor de preventie, het onderzoek en de behandeling van deze stoornissen en beperkingen.

 

Voor elke cliënt wordt een behandelplan op maat gemaakt. 

 

ddd.png

 

Articulatie

Lispelen, de |r| nog niet kunnen uitspreken, de |k| weglaten, ...

Er wordt van een articulatieprobleem gesproken wanneer spraakklanken weggelaten, vervormd of vervangen worden. 

Een articulatieprobleem kan verschillende oorzaken hebben: verkeerde articulatiegewoonten, 

afwijkingen in het primaire mondgedrag (bv. foutief slikken), neurologische stoornis, gehoorafwijking ...

Dyslexie & dysorthografie

Traag lezen, niet vloeiend lezen, de |b| en de |d| omwisselen, woorden omdraaien, moeite met het correct leren schrijven van woorden, problemen met het onthouden en toepassen van spellingsregels, ...

 

In dit geval spreken we van leesproblemen (dyslexie) en spellingsproblemen (dysorthografie). Het is een hardnekkig probleem bij het aanleren, vlot toepassen en het automatiseren van lezen en/of spellen.

Dyscalculie

Moeite met rekenen, doortellen op de vingers, niet komen tot splitsen, nood aan visuele ondersteuning, hoofdrekenen vraagt veel tijd, weinig/geen inzicht in getalstructuur, metend rekenen is een struikelblok, ...

 

Indien één van deze problemen zich voordoet (of een combinatie) spreken we van een rekenprobleem (dyscalculie). Het is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot/juist oproepen en toepassen van wiskunde- en rekenvaardigheden.

 

Taalstoornissen

Geen goede enkelvoudige zinnen maken, moeite met het begrijpen van eenvoudige of meervoudige opdrachten, een verhaal vertellen zonder veel samenhang, ….

Een taal(ontwikkelings)stoornis ontstaat wanneer de taalproductie en/of het taalbegrip afwijkend of vertraagd verloopt. Het kind vertoont moeilijkheden op vlak van taalgebruik, taalinhoud en taalvorm.

Afwijkend mondgedrag (oro-myofunctionele stoornissen)

Duim- en vingerszuigen, mondademen, infantiel slikken (slikken met de tong tussen de tanden), ...

Deze afwijkende gewoonten hebben een negatieve invloed op de stand van de tanden.

De logopedist komt vaak tussen bij orthodontische behandelingen.

Uitspraaktraining

Vaak presenteren, regelmatig spreken voor een groep, je uitspraak verbeteren, ...

 

Logopedie Lore Copermans kan ook hier ondersteuning bieden..

Slikstoornissen (Dysfagie)

Problemen met het kauwen, moeilijkheden met het doorslikken van bepaalde voeding, pijn tijdens het slikken, hoesten voor, na of tijdens het slikken, maaltijden duren te lang…

We spreken van een slikprobleem of dysfagie wanneer voedsel niet op een veilige of efficiënte manier van de mond tot in de maag kan gebracht worden. Deze moeilijkheden kunnen ontstaan door het normale verouderingsproces, neurologische problemen of recente aandoeningen binnen het hoofd-halsgebied.

bottom of page