top of page

Onze werkwijze? 

Wanneer u te horen krijgt dat u best naar een logopedist gaat, dan kan dit verwarrend zijn.

U weet dat er iets niet klopt omdat het spreken, lezen, rekenen,… bij uzelf of uw kind niet zo loopt zoals u dacht.

Het kan een opluchting zijn wanneer de puzzelstukjes na een zoektocht in elkaar passen. 

Als u met logopedie te maken krijgt, is het begrijpen van het probleem en goede informatie hieromtrent belangrijk.

Hieronder vindt u onze werkwijze als een aanknopingspunt en rode draad voor en tijdens de behandeling. 

Aanmelden

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, geneesheer-specialist, …  

Dit kan telefonisch of via e-mail. Vervolgens leggen wij een afspraak vast voor een intakegesprek. 

Intakegesprek

Tijdens het eerste gesprek controleren wij de hulpvraag, wordt er gevraagd naar de problematiek en de persoonlijke gegevens. U krijgt informatie over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en terugbetalingsmogelijkheden.

 

De logopedist verzamelt tijdens het intakegesprek belangrijke informatie om een totaalbeeld te schetsen van het kind of jong-volwassene en het probleem en zijn/haar omgeving wordt in kaart gebracht. 

 

Indien er geen wachtlijst is, wordt onmiddellijk een afspraak vastgelegd voor het logopedisch onderzoek. Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift ‘logopedisch bilan’, dient u eerst langs een geneesheer-specialist te gaan (neus-keel-oorarts, kinderarts, neuroloog, …). Het voorschrift is noodzakelijk om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Diagnostisch onderzoek

Na het eerste contact vindt – in de praktijk - een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Het onderzoek kan indien gewenst bijgewoond worden door de ouders. Het onderzoek (dictee, rekenoefeningen, taaltest,…) en de duur is afhankelijk van de problematiek en zijn complexiteit. 

 

Na het onderzoek volgt een eerste adviesgesprek. De resultaten worden samen met u besproken. 

Later krijgt u het verslag mee waarin de resultaten van het onderzoek uitgebreid beschreven staan.

Wanneer logopedische begeleiding aangewezen is, krijgt iedere cliënt een individueel behandelplan (met de te behalen doelen) op maat. De te behalen doelen bespreken we samen en we maken een afspraak voor de eerste therapiesessie. 

Behandeling

Een behandeling duurt 30 of 60 minuten en is afhankelijk van de stoornis(sen) De behandeling gaat door in de praktijk, op school (steeds in samenspraak met de schooldirectie en leerkracht) of in bepaalde gevallen aan huis. 

 

Tijdens de behandelingsperiode is er op regelmatige basis overleg met de verschillende betrokken partijen: ouders, arts, zorgcoördinator, leerkracht(en), CLB, ... 

bottom of page